Inzerce v Čigu-Ligu

Členové 8. oddílu Hraničář, chceme Vám tímto nabídnout možnost zvěřejňovat Vaši reklamu a inzeráty v našem oddílovém oběžníku.

 

Zde je platný ceník pro rok 2013:

1/1 strana – 15,- ČM*
1/2 strany – 07,- ČM*
1/3 strany – 05,- ČM*
1/4 strany – 03,- ČM*
1/8 strany – 01,- ČM
*

 

Redakce si vyhrazuje právo inzerát nezveřejnit, bude-li v rozporu s dobrými mravy!

V takovémto případě se čmrdlíky vrací!

 

                                                                                                            *)Čmrdlík